ಹೇ ಆದಿಶಂಕರ, ‘ಏಜೆಂಟ’ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೇ ಅಧಿಕಾರ?

ಅತ್ರತಿಷ್ಠ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಕರ್ಣೇ ಮುನಿಸೇವಿತೇ
ಮಹಾಬಲಸ್ಯ ಲಿಂಗಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ವಿಧಿವದರ್ಚನಂ
ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲೇ ವ್ಯಕ್ತಂ ತವ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೈಃ
ಆಚಾರ್ಯತ್ವಂಚ ಕುರುತಾಂ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಮತೇ

ಅಂದರೆ, ‘ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವಿದ್ಯಾನಂದನೇ, ಗೋಕರ್ಣ ದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು. ನಿತ್ಯವೂ ಮಹಾಬಲನ ಲಿಂಗವನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸು. ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಆಚಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಹಾಮತಿಯಾದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರು’ ಎಂದು ನುಡಿದ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಠವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ವರದ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮಾದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಚಂದ್ರಮೌಳಿಯ ಲಿಂಗ, ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಶಂಕರಾ ಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಠ ‘ರಘೂತ್ತಮ ಮಠ’ವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾನಂದರೇ ಈ ಮಠದ ಮೊದಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು. ಗೋವಾದ ಮಾಂಡೋವಿ ನದಿಯಿಂದ ಕೇರಳದ ಚಂದ್ರ ಗಿರಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಮಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಠವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹವ್ಯಕ, ದೇವಾಂಗ, ಮಡಿವಾಳ, ಭಂಡಾರಿ, ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಅಮ್ಮಕೊಡವ, ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಭೋವಿ, ಹರಿಕಂತರು, ಮರಾಠಿ, ಕೋಕಾಬಿ, ಪಡಿಯಾರು, ಗುಡಿಗಾರ, ಭಜಂತ್ರಿ, ಗಾಣಿಗ, ಗೋಮಾಂತರು, ಕಂಚುಗಾರ, ಕೆಡಿಯ ಹೀಗೆ ೧೮ ಜಾತಿಗಳು ರಘೂತ್ತಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.

ಇದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಮಂಡಲಾಧೀಶರು, ಪ್ರಾಂತಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪಾಳೇಗಾರರು ಮಠಕ್ಕೆ ದಾನ, ದತ್ತಿ ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಹಗಲು ದೀವಟಿಗೆ, ಶ್ವೇತಛತ್ರಗಳು, ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಒಂಟೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ್ದ ರಘೂತ್ತಮ ಮಠಕ್ಕೂ ವೈಭವ ಬಂತು.

ಈ ರಘೂತ್ತಮ ಮಠಕ್ಕೂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಿದೆ.

ರಘೂತ್ತಮ ಮಠದ ೧೨ನೇ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಾವತಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಯತಿಗಳೇ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರವೇ ಮಠದ ಮುಖ್ಯಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ರಘೂತ್ತಮ ಮಠ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠವಾಯಿತು. ಇತ್ತ ೧೨ನೇ ಯತಿಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಪೂಜಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪಾಧಿವಂತರು ಎಂಬವವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ೧೨ನೇ ಯತಿಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಕಾರಣ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಲುವಾಗಿ ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯತಿಗಳೇ ನೆರವೇರಿ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಧಿವಂತರೇ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಮಠ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೂ ಉಪಾಧಿವಂತರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಅಣತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗಲೂ ಮಠದ ೩೫ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನವರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪರಾಕು ಹೇಳುವಾಗ “ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ” ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಆದಿಶಂಕರರು ಹಾದುಹೋದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅನು ಮಾನಗಳೇಳುತ್ತವೆ!!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ “ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮೊದಲು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾರ್” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಂತೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ!! ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ದೇವರನ್ನು ಮಟ್ಟಬಹುದಾದ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ. ಆದರೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಅರ್ಚಕರು, ‘ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ‘ಹೌದು’ ಎಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ‘ರೇಟ್’ ಹೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ! ಮೊದಲು ಉಪಾಧಿವಂತರ ಸುಮಾರು ಐದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಒಡೆದು ಹೋಳಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಂದು ೩೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪೈಪೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಕಿತ್ತಾಟವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಿದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅರ್ಚಕರು ಖಾಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನೇ ಪುಸಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ!
ಇಂತಹ ಅರ್ಚಕರು(ದೇವರ ಏಜೆಂಟರು) ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ?

ಇಲ್ಲಿನ “ಓಂ ಬೀಚ್”ಗೆ ಹಿಪ್ಪಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾರ್ ಗಳಾಗಿವೆ, ಲಾಡ್ಜ್‌ಗಳಿವೆ, ‘ಚಿನ್ನವೀಡು’ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆ ಬಾರ್, ಲಾಡ್ಜ್, ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಏಜೆಂಟರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಮಾನಿನಿಯರೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಗೋಕರ್ಣ ವಿಂದು ಹೇಸಿಗೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅರ್ಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಗೋಕರ್ಣದ ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.

೧೯೫೦ರ ‘ಬಾಂಬೆ ದತ್ತಿ ಕಾಯಿದೆ’ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಠದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಕರ್ಣದ ಶ್ರೀಮಹಾ ಬಲೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಗುಡಿಗಳನ್ನೂ  ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತ ೧೨ನೇ ಯತಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ೧೯೫೦ರ ಕಾಯಿದೆಯಿಂದಾದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಧಿವಂತರನ್ನೇ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮಠದ ಅಸ್ತು ಕೂಡ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಠದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿದೆಯಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಿದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿವಂತರೇ ಗೋಕರ್ಣದ ಬಾಸ್‌ಗಳಾದರು.  ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ  ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದಾಮೋದರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಚನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನಗೇ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದಾಮೋದರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದಾಮೋದರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ೧೯೫೦ರ ಬಾಂಬೆ ದತ್ತಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೪೭ರ ಅಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಏಕಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಶರಾದಾಗ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಲಯ ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೆಂಬಂತೆ ಹಕ್ಕುಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ “೧೯೯೭ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯಿದೆ” ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ೧೯೫೦ರ ಬಾಂಬೆ ದತ್ತಿ ಕಾಯಿದೆ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ೧೯೯೭ರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧(೪)ಮಠಗಳು ಹಾಗೂ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಗೋಕರ್ಣದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ೩೬ನೇ ಯತಿಗಳಾದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ೫೮ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೨ರಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ “Floodgates” ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ. ಇತರ ಮಠಗಳೂ ಕೂಡ ಸರಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವ, ಆದರೆ ಈಗ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಠಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು “ಧರ್ಮೋ ತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್” ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸು ವಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಠಗಳಿಗೆ ದೊರೆತರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಂಡಿ ಹಣ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂ ತರ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು.

ಆದರೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಅರ್ಚಕರು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆಯೇ?!

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯದ ಹಾಗೂ ಅರಿತರೂ ಕಲಹ ತಂದಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ, “ಲಕ್ಷ್ಮಿ”ಯಾಗಿರುವ ಶಾರದೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಕರ್ಣದ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಂತ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಅವರು ಯಾರಿಗೋ ಸೇರಿದ್ದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆ ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?

ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ವೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೋ ಆಥವಾ ಓಂ ಬೀಚ್‌ನ ಬಿಕಿನಿಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೋ? ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಇಡೀ ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾ ಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದೇ ಮಠ, ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳೇ ರೇಜಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ತಾಣಗಳಾದರೆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಹೊರಟು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದೀತೆ? ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಟೋ, ನಾಣ್ಯವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುವ ಅರ್ಚಕರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಅವರು ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ಕೊಳೆ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಘವೇಶ್ವರರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಹಂಬಲವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳ ಬದಲು ಒಂದೆರಡು ಇಂಜಿನಿಯ ರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳೆಂಬ ‘ಕಾಮ ಧೇನು’ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೋಮಾತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಅಮ್ಮಾ’, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ, ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್, ಆಮಿಷಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವವರನ್ನು “ಶಬರಿ ಕುಂಭ’ದಲ್ಲಿ ಮೀಯಿಸಿ ಮರಳಿ ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಿರುವ ಆಶಾರಾಮ್ ಬಾಪು ಮುಂತಾದವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಾಯಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಗೋಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ. ಅಂತಹವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲಾ…

ಹೇ ಆದಿಶಂಕರಾ!

——————————————————————————-

‘ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ’ – ‘ಗೋಕರ್ಣ’

ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಪಟಾಲಂನ ಹೇಷಾವರ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೋಕರ್ಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಜಗಳ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಠದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಮಠಗಳು ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿವೆ. ಕಾವಿ ಹೊದ್ದು ಯತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೌಬಾಯ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದೊಳಿತು ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತುಗಳು ಗೋಕರ್ಣದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡಬೇಕೆಂಬಷ್ಟು ಕೊಳಕು, ಬೆತ್ತಲೆ ತಿರುಗುವ ವಿದೇಶಿಯರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧನದಾಹಿ ನೀಚತನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು, ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗಾಂಜಾದ ಅಮಲಿನ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ, ಈ ಪಿಂಡದ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣದ ಯುವಕರೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಾತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಯಡ್ಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತದಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಲು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಡೀಲು ಇಟ್ಟ ಬಗೆಯಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ವಂಚನೆಯ ಪರಮಾವಧಿಯೇ ಸರಿ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಮಸತ್ರ, ಗೋಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮುದ್ದಿನ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವ ರಾಘವೇಶ್ವರರನ್ನೇ ಈಗ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಆವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 14 : ಆವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆಗೆ ಮಹಾಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನೀಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳು, ಜೀಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದಿಳಿಯತೊಡಗಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಕರ್ಣದ ಜನ ಕಂಗಾಲಾದರು. 400 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಂಡಿನೊಡನೆ ಬಂದಿಳಿದ ಎಸಿ ಚೌಗಲೆ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಡನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಪಿ.ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೀಗ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಠದ ಸುಪರ್ದಿಗೆವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಷರಿ ಕೀ, ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಲಬಾಗಿಲಿನ ಕೀ? ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಡಾ. ಚೌಗಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅರ್ಚಕರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದುಬಿಟ್ಟರು. ಕಾರಕೂನನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೀಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತ ಜೂಟಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದವನಂತೆಯೇ ಓಡಿ ಹೋದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಆಗ ಶುರುವಾದ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರವೂ ನಡೆಯಿತು. ಎಗಾದಿಗಾ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದ ಕೆಲವು ಪುಂಡರಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಹುಡುಗರು ತದುಕಿಯೂಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಅರ್ಚಕರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕೀ ಕೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಠದ ಕೈವಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು , ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಮಠದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಠಾರಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದರು. ನಂತರ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಒಡೆಯಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಶೀನ್ ಗಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೇವಾಲಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ‘ಶಾಂತಿಯುತ’ವಾಗಿ ‘ಸುಸೂತ್ರ’ವಾಗಿ ನಡೆದು ಮಠದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ‘ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು’.

ಕರಾಳ ದಿನ- ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ಆಗಸ್ಟ್ 12ಕ್ಕೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿತು. 13ರಂದು ಎಸಿ ಡಾ. ಚೌಗಲೆ ಫೈಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 14ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಗೂಂಡಾಗಳಂತೆ 3 ದಿನಗಳೂ ಸಾಲಾಗಿ ರಜೆ ದಿನಗಳೂ ಬರುವುದನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ದುಡ್ಡು ದೋಚುವುದನ್ನೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯೇ ಬಂದಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕೆರಳಿದರೆ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅರ್ಧ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಮಠ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾದವು. ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ವಿವಾದದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮಠದ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಶಾಂತಿಯುತ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮೊದಲಾದ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯನ್ನು ಹೊಸೆಯತೊಡಗಿದಾಗ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೋಕರ್ಣದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟದ್ದೂ ಆಯಿತು.

ಇದೇ ಮೂದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ : ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೋಕರ್ಣವನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಬಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು 7-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಕೇಸು-ಪ್ರತಿ ಕೇಸುಗಳು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಉಪಾಧಿವಂತರ ಗುಂಪೊಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೇಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಗ ಆರಂಭವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದು. ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆರ್ಚಕರ ಕೈಕೆಲಸ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನೇಮಕವಾದ ಕುಟುಂಬಗಳೇ 64 ಉಪಾಧಿವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ಮಂದಿಯ ಗುಂಪು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೈಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಕೇಸುಗಳು. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಜಗಳವಿದ್ದು, ಅವರ ಕದನದ ನಡುವೆಯೇ ಉಪಾಧಿವಂತರ ಕದನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ತಮಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಉಪಾಧಿವಂತರು 3 ರುಪಾಯಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯವನ್ನು 10 ರುಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅರ್ಚಕರ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪಾಲಾಗುವಂತಾಯಿತು.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಜಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಮೀಟಿ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಠ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೇವಾಲಯವನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ಗೋಕರ್ಣ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮಠದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ದಾಖಲೆಯಾಗುವುದಾದರೆ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಂದೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೋಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪುರಾತನ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಾಧಿವಂತರ ಗ್ಯಾಂಗು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಣಿಸಿಯೂ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅವರು ಡೀಲು ಕುದುರಿಸಿದ್ದು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಉಪಾಧಿವಂತರು 2008ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ತಾಮ್ರಗೌರಿ, ಶ್ರೀ ಆದಿ ಗೋಕರ್ಣೇಶ್ವರ ಸೇರಿ ಹಲವು ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು, ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಠದ ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡಾ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪತ್ರವನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೆ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಎಸಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಡಳಿತವಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿ ಬೀಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣವಿರುವುದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠವಿರುವುದು ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮಠಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಏಪ್ರೀಲ್-ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಯಡ್ಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತದಡಿ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಠದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪದೆಪದೇ ಯಡ್ಡಿ ಮನೆಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಯಡ್ಡಿಯ ಬೆನ್ನು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತದಡಿ ಭೂತ ಮೇಲೆದ್ದು ಕೂರುತ್ತದೆ. ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ 10 ಕಿಮೀ ದೂರದ ತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತದಡಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಧೂಳಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಡುವ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಸಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರದ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಧುಮುಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದರು.

ತದಡಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಯಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ತದಡಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು.

ರೊಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ

ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳೇನೋ ತದಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿರೋಧವಿದೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಗೇರಿ ಈಗ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಡೀಲಿಗೆ ಇಳಿದುಬಿಟ್ಟರೆಂಬುದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರಾಸಕ್ತರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ. ಗೋಕರ್ಣವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತದಡಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಾಗಿ ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಡೀಲು ಇಟ್ಟರು. ಹವ್ಯಕ ಸಮುದಾಯ 84 ಸೀಮೆಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ, 16 ಸೀಮೆಗಳು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹವ್ಯಕರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಮಠಕ್ಕೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಯಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕುದುರಿದ ಡೀಲು ದಿಢೀರನೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಳಿದ ಮಠಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ

ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಬಳಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಡೀಲ್ ಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೃಂಗೇರಿಮಠ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠಗಳು ಮತ್ತವರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಈ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅದಾಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗುಂಪೊಂದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವವರು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವವರು, ವಂಚಿಸುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಖದೀಮರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಷ್ಟೇ ಈ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಹೀಗೆನ್ನಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಪಾರಂಗತರಾದ ಹಿರಿ ತಲೆಗಳಿವೆ. ಶೃಂಗೇರಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಠಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೆರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಕಲಿತದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ

ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಮತ್ತು ಮಠದ ಸೆಕ್ರಟರಿ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೋಕರ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ರಾಘವೇಶ್ವರರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಶರ್ಮಾ. ಜಗದೀಶ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಆಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿದ್ದವರು ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಸಾಂಬಾ ದೀಕ್ಷಿತರು. ಅವರ ಅಣ್ಣನೇ ಆದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದಾಮೋದರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಉಪಾಧಿವಂತರ ಗುಂಪು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಶರ್ಮಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇ ಈ ದೀಕ್ಷಿತ ಸೋದರರನ್ನು. ಯಾರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ಒಟ್ಟು 17 ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಗೋಕರ್ಣದ ಆಶೇಷ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೀಕ್ಷಿತ ಸೋದರರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಕಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಗದೀಶ ಮತ್ತು ಹರೀಶರ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹರೀಶನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂದು ಅಬಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಘವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಗದೀಶನನ್ನೇ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಠದ ಸೆಕ್ರಟರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮಠದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕರು.

ಪಂಚಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ

ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೂ ಗೋಕರ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ನಡುವೆ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪುರಾತನವಾದುದು. ಗೋಕರ್ಣದ ಆಶೇಷ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಗೋಕರ್ಣದಿಂದಲೇ. ಗೋಕರ್ಣದ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳದ್ದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ.

ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಚಾಂಗವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂಬ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೃಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಗೋಕರ್ಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ರಥೋತ್ಸವಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಪಂಚಾಂಗದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಜಟಾಪಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ 1962ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿ ರಗಳೆಯಾಯಿತು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೋಕರ್ಣದ ಆಶೇಷ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಚಾಂಗದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಗೋಕರ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಳಿದಾಗ ಈ ಹಿಂದಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಲಾರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಗೋಕರ್ಣದ ಸುದ್ದಿಗೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಗೋಕರ್ಣದ ವಿದ್ವಾಂಸರನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಆಚಾರ್ಯತ್ವದಲ್ಲೇ ರಾಘವೇಶ್ವರರ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು. ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತರಾದ ನಂತರ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಾದರೂ ಆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ದೀಕ್ಷಿಕರು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಶಿವರಾಂ ಹಿರೇಭಟ್ ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಮೆಯವರೂ ಭಿಕ್ಷಾವಂದನೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಾಗ ಗೋಕರ್ಣದ ಹಿರಿತಲೆಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಆದೇಶವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನರೊಂಡಿದ್ದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನಿಲುವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು.

( ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು)
Advertisements

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಆಗಷ್ಟ್ 8, 2009, in ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ - ಬೆತ್ತಲೆ ಜಗತ್ತು. Bookmark the permalink. 75 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು.

 1. sheetre,

  neeve heldange gokarn mahabaleshwar shankaracharyaru barudakkint munche ittu heludanna opkoteerashte. adu yarindlo pooje agta ittu.andre adu shanktaacharyar asti enta claim maadidra.?adanna pooje madtidru andre avrdagogatta? avru bari pooje madtidre INNOBRIG bitkodbahuda?
  EVENSO,
  BASIC KNOWLEDGE OF LAW OF THE LAND IS RIGHT ONCE FOREFITTED IS FOREFITTED.
  SO even if our superershankarchaya can not claim for right as your page also says there is raghoottam mutt and his aaradhya daiva rama so if the few superagents of raghveshwar disguised this theme authoured& fecilitated.
  so, a good contest u have started.

 2. Atra tiShta ennuva shloka sari idye? goththilladha vichaaravannu helalu hOgi itihaasavannu thiruchalaaguththadheyE ?
  ಅತ್ರತಿಷ್ಠ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಕರ್ಣೇ ಮುನಿಸೇವಿತೇ nanthara
  ಆಚಾರ್ಯತ್ವಂಚ ಕುರುತಾಂ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಮತೇ ||
  embudhara madhye
  ಮಹಾಬಲಸ್ಯ ಲಿಂಗಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ವಿಧಿವದರ್ಚನಂ
  ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲೇ ವ್ಯಕ್ತಂ ತವ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೈಃ emdhannu Erisidha bhUpanaaru?

 3. ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪರಾಕು ಹೇಳುವಾಗ “ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ” ennuvudhannu yaavaaginimdha sErisalaagidhe embudhara bagge nimagEnaadharU tilididheyE ? Havyaka mandalaadhIshvara ennuva pattavannu yaavaga tegeyalaagidhe ?

 4. shetre
  mahabalasya lingancha endrenu gotta? ee shloka yavono samskrit bhashe parichaya ildiro ardha pandit bardirodu.

 5. yatidhaarmanusara parampareyinda banda devarada chandramouleshwarne
  ivarinda poojarha.ivara 13 ne yatigalavaregee mahabala ivare poojista idru ennodu myth.haagadre aadi shankarara vaakya dhikkarisi nadeyuva parampare hindidle itto? yaake raamachandrapura serkondru?

 6. 5 guotradavaru poojakainkryagalannu nadeso shilalalekha mahabaleshvara devasthnadallu,itare jaagagalalli irodu ivarig gottilla papa. shri vidyaranyare, ivara parampareya samsthapanacharyare barbekeno ivrig clarify maadalu ekandre avara shilalekha idu.

 7. mahabaleshwar devasthana adi shankararu raghoottam mathkke kodalu mahabaleshwarana darshnakke bandavarallve? illige gokarnakke haadu hodavarella yaryarigo enanannokottare adu yadiurappana avivekatanadanteye!! allade mahabaleshwaranannu vahisikollalu ramachandrapura mathakke heluvudo meerjafarnante,vahisikodalu governmentge heluvudoo raghaveshwarara super agentgalada upadhivanta mandalada avivekiyante& ananda rathi yantha baddilekkacharada haidarante(read respectively)

 8. innond swalp dinakke ee bhaktarenno jana raghaveshvar bharatigalige mandovi inda sharavati varegina govt revinue kooda mathakke serbekantareno?

 9. mathada kuritaagina nimma adhyayana EnU saaladu. mathada pustaka kannadadallE iddu sariyaagi odikolli.
  ಈ ರಘೂತ್ತಮ ಮಠಕ್ಕೂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಿದೆ endiddiiri, adu Enu endu tilisilla. kabbinadde ?

 10. upadhivantrendre yaru gotta? archakrendre yargotta?
  nimgen dambal biddu nammorig banni anta cardra?even in mosco,frankfurt local nusacevalue / culture idde ide.neev gokarna nod asahayya patkondre we cannot help it.as all professions have extremities.neev kshetrakke aisharamk barodare u might need to look for the facilities at tourism dept.
  neev kalyodoo ide shetre.yakendre from generations freehomestay at pooja cost is available.at koorg it has just started. sorry ihave jumped to last para.
  have u asked government about how much it has spent to development of gokarna and comparative,to develop om beach. for academic interest.
  then comeback to me

 11. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಮಂಡಲಾಧೀಶರು, ಪ್ರಾಂತಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪಾಳೇಗಾರರು ಮಠಕ್ಕೆ ದಾನ, ದತ್ತಿ ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. andare ಮಂಡಲಾಧೀಶರು bere iddiddarE? ಅವರು ನೀಡಿದ ಹಗಲು ದೀವಟಿಗೆ, ಶ್ವೇತಛತ್ರಗಳು, ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಒಂಟೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ್ದ ರಘೂತ್ತಮ ಮಠಕ್ಕೂ ವೈಭವ ಬಂತು. Adare avella ellige hodavu? mallikaa sheravatna kanchukadalle?

 12. ೧೨ನೇ ಯತಿಗಳು idda sandarbadalli Bali puja ittE? iddare yaaru madtidru? illa antadare yaru suru madidru? yaavaga suru madidru? Eke suru aadidru?

 13. Sir, by reading the blog it looks as if you are trying to change Gokarn into a place of Om beach, dirty foreign tourists & greedy priests. Please write subject when you have full authority on it. You have ignored & insulted the originality. If whatever you have written was correct no one would have come to Temples in Gokarn and to respected highly knowledgeable maximum number of priests to perform Poojas, rituals, etc. Please count the tourists & their age group visiting Temples & Om beach. You will be surprised to see the contrast. Are you a mouthpiece of a Mutt? This blog looks so. Be impartial & write.

 14. ayyopedd shetre
  iitticheg 1983 ralli mahabaleshwarn astabandha nadedavaga hindin ramachacndrapuramattdinda gurugal baraliikee avarde devasthana endadalli amantrana ekbekittu?aa gurugalige vahana souarya ityaadigaligoo kharchoo kodalagittu.ivrige nijvaagloo temple attach aagiddalli ,ee formalitiesgaleke?ivr maneg barlikke asthabandhamahotsav samiti kharch kottide.

 15. what nagraj says is correct. all the places have its own sanctity and both sides of character.if u wish it is possible to castigate anybody,any place like initial days of illegal takeover of temple and recent several publications in recent days.howevs we must have a systm called hamsa ksheera nyaaya.

  let us not be blind followers .like series of goats who start to fall in to the pit once one falls.

  if the swamiji is a sarvasanga parityagi,why he is in a corporate airconditioned guest house? is there any yatidharma left? why honchos of hindu dharma rakshaks are quite?
  are they have any weakness?towards him?
  why do they not shout for manipulation of history.

 16. Shetre Iga duddannu yaaru maaduttiddaare? gurugalO? archakarO?
  modalina Sevaa dara Igina Sevaadara omme nOdi. Iga nIvu nOdidare ChOr guru-chaandaal shishya ennadE iralaariri. Hennu, Hana ivakke baayibiduva guru, shishyaru seri naataka adta iddare. devlope maado guruge culkattadalli tangi bhaav maavanige duddu, chinna maadiso Huchchu Hididide

 17. mr ganpati
  if have correct version of mahabalasya lingancha ?? u must give comparison and show us what and how its concocted? then i agree

 18. ee raghaveshvararu hege yavaga upadhivanta mandala dhyaksharadaru? ee upaadhivant manddalada recomendation temple take overge ek bekittu?anand rati upadhivantano? sarvasanga prabhrati gangecha yamunecha
  gaalige toori gangajala maratamaadi dhanamohi eshtu embudanna demonstrate maadidaare.andre over head illadaa income, like go;-shale,goarka,godhana ityadigale beku.horatu establiament cost iro medical,enginnering collegegalu beda.as a good businessman he knows how to emotionally touch the masses and so on…. so hanadaase ildidre ivr adiyalli tayarago gavya arka,asavadigaleke double the cost of other products?

 19. Sujankumar,
  I am not sure to what extent you are aware of the history or per say you wanted to just write blame about Gokarna.. It purly exhibits your lack of knowledge on the holy place-my mother land–Gokarna!!!
  While we gokarnites are least bothered to know about your connection between Ramchandrapur math and Raghottam mathm and your Yatis at that point and time, will you please provide any evidences that clerify us that Mahabaleshwar temple, (for that matter all the temples )were under DIRECT CONTROL of math????
  You said Swamiji is not here for money…neither we said so…but we all know–even you will agree that every action in this world has to have one of the four motto, those are MONEy, FAme, and or power ( or Pleasure). The forth could be MOKSHA….In any case I am sure…the current ongoing act of math in Gokarna is definatly towards one or all of the first three!!! !!!. but not the fourth!
  Honestly I do not expect any response from you, unless you are completly study and update == yourself on the history…
  For GOD SAKE …please do not exhibit your immaturity by such articles!!!!
  Ram

 20. Mr. Shetty
  Gokarna temple is relativs to all comunity. This temple is beongs to All Mathas like Shri Shringerimath, Shri Swarnavalli math, Shri Partakali math, Shri Chitrapura math and Shri Ramachandrapura math. We want all mathas representative to develop that temple.

  Government give only one comunity matha that is we question. Government said this is Ramachandrapura matha’s property.
  So here what is position of all other relative matha’s.This is main issue of overs. We don’t hate shri Raghaveshwara Barathi .We want this temple is public temple so it shoild keep like same but Shri Ragaveshwarabharathi caretaker only. This not his assets.I am wrtie you in Kannada everythings about this metter. Now I am sending some pictures which is in the hand of Shri Ramachandrapura matha. You just see what is the meaning of development.

  Picture 1 and 2 is Shri Ashoka Mallikarjuna temple.This is very old temple now this is totally 4 akar’s in his hand since 4 years. But there is nothing totally nill development.
  Picture 3 is Kekkar matha in Gokarna. This is Ramachandrapura math’s branch. Here they building one Kalyana Mantapa from 4 years still not finished.
  Picture 4 is very intresting this is Sanskrit calleges hostel. Her condition is very bad. This is take care of Shri Math from 2 years. But now only 8 student living, totally very bad their position.

  So I request you plz thinkg about the meaning of Development. and again I request to you plz don’t campair to other people like ShriRavishankr Guruji, Amma others.

  I hope you read all this matter and give reply to me

 21. mr ramachandrabhat says is correct.
  where there is lot pseudo journalism like vijaya karnataka,people tends to grab wrong info.
  there is even one document which demonstrate this temple was administered by all caste and creed of 1885. leave it pooja for all. can the mutt or thier so called historians.
  also mutt has no right on swetha chatra,taken back by british govt&4th krishnaraja wodeyar in the years 1862&1875..
  let the author produce docs or mutt to show their responsibility to come
  clean even now.

 22. in all professions there are instances of exploitations like media hype now for what u are crying.WITHOUT KNOWING THE TRUTH.AND STUDY
  like that,some people, like in all public places, who have little education may try to attract at bus stand.like at every cross road at banglore workers await for some one to pick up.but piligrims who do not refer any upadhivantas, for them only they try to lure. but if u compare with autowalas,do u goto all the drivers who try to lure?
  piligrims who do not have any contacts at gokaran who have akkan meloo preeti, akki meloo preeti, who try to compromice have to fall back on these.moreover if these piligrims want to perform premium,more dedicated offerings then these piligrims are being droped to the learned,specialised archaks. ,to that extent they have professional ethics.
  after these small petty so called agents, this super agent of god, ramachandrapurmutt devised various schemes to remove the skin ,not alone fat from the belly.includes commission to all who bring bali ka bakra.
  THE MODUS OPERANDI OF THIS TEMPLE TAKE OVER IS VERY CLEAR.

  WHEN A PILIGRIM ENTERS TO GOKARN BRING TO TEMPLE TO PERFORM EITHER DEVAKAARYA?/ PITRKARYA IRRESPECTIVELY AND GET IT COMPLETED THRU VARIOS DEVISED SCEMES. REPLACE ALL ARCHAKS, UPADHIVANTS WHO DO NOT OBEY THE RULES LAID BY THIS RULER.INSPITE OF HAVING FUNDAMENTAL RIGHTS IN THIS TEMPLE ALL BRAMHINS WERE EXPECTED TO LIVE LIKE A SECOND CLASS CITIZEN. AND HENCE ALL THE REVENUE GENERATED BY BRAMIN COMMUNITY WOULD HAVE FUNNELED THRU MUTT.AND EITHER FOR PENNYS BRAMHIN WOULD LIVE IN GOKARN OR SHOLD LEAVE GOKARN. THE NATIVE BRAMHIN WOULD BE REPLACED BI CONFIDANTS OF SWAMIJI`S LEUTNANTS.

  A CLEAR GENOIDE REPLACEMENT SCHEME EVEN BRITSH NOT THOUGHT OF

  ramachandrapur mutt do not attract any body inspite of money laundering satras which have samitis.(these samitis wonderful outcome of financ ial poor performances even after getting support from govt. machinary, people who worked were volunteres.food grains etc were collected in the name of kaanike.why these samitis headed by various eminent people including swamiji do not have even courtesy to publish?/inform to the donorrs.)
  so, it went on to mobilise this take over since 2003.however the agents of mutt called upaadhivant mandal had towed to this idea at a cold drinkshop thru a lecturer. however thi mandal changed the track so, the sceme of take over got delayed., 2008 BECAUSE OF VARIOUS REASONS…?

 23. shettar? neevu baredanteshankaraacharyaru neravaagi varadaanandarige deexe kottare? idakkenu pramaana? tamage dharmika vaagi or shankarra bagge enu adhyayanavide ?or yaro heliddu barididdero?taavu barediruva ee blognalli javabdariyuta 1 shabdavooillave!! & so cALD SWAMI GALIGE chaturmasakke bengaloru , kolkatta mumbai ivella city gale yake beku? halligalalli yaake barodilla…

 24. shetre,12ne yatigalu sharaavateeteerada raamachandraapuranivaasigaladamele upaadhivantaru archane maadatogidre. tatpoorvadalli sanyaasigale poojaakainkaryanadesiddalli shastrakke ,dharmakke haaniyuntaaguvudallave. ekendre gokarna mahabaleshwar devladalli vivaah sanskaraaadamele shivadeexe padede archane maaduttare.!!!! gokarnadabrahma dweshadinda enenadr baribaardu,,halesanyasigalaru sheraavat jotege tirugi ::pure soul:: endu helikollutta tiruguttiralilla.:;andre nimma vicharadalli nityavoo bere bere janara joteyalliruva mallika :pure soul ? dinavootappade trikala mahabaleshana poojisi devarannu aaradhisuva vaidikaru :;bkni ejents allavaa. ? kaamaale aadavanige ellavoo haldi:::::::::hhh

 25. its a total irresponibility of yeddi .compromised on the future of act.
  he has tried to negotiate future of people whose generations lived thousands of years. it led to a litigation where govt officials confirmed the misdead.

 26. mr ravi exhibits his ignoranace. althuogh there are mutts in gokarna.but history says any of these mutts niether belonged mutt nor mutt attached to temple.that is how none of these mutts had governance since time immemrial.
  but sincerely he says he wil produce the photos. let us be sportive.

 27. sujankumarshetty ಯವರೆ,
  ಅತ್ರತಿಷ್ಠ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಕರ್ಣೇ ಮುನಿಸೇವಿತೇ
  ಮಹಾಬಲಸ್ಯ ಲಿಂಗಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ವಿಧಿವದರ್ಚನಂ
  ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲೇ ವ್ಯಕ್ತಂ ತವ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೈಃ
  ಆಚಾರ್ಯತ್ವಂಚ ಕುರುತಾಂ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಮತೇ,
  ಎಂದು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದಿನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ರಾಘವೇಶ್ವರರ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುವ, ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಗುರುಗಳೇ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ =
  ಇದೇ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದ, ” ಶ್ರೀ ಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ( ಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ತಾಳೆಗರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
  ೧೯೭೫ ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ=” ಶ್ರೀ ಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
  ನೀವು ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕ=ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಎನ್ನುವ ಶಿರೋಲೇಖನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೪-೫ ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
  ೧೯೧೯ ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ “ಶ್ರೀ ಗುರುಭಗವತ್ಪಾದ ವೈಭವಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ೮-೯ ನೇ ಪುಟದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
  ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾದ ” ಗುರುಭಾರತೀ” ಯಲ್ಲಿ ೩೯ ನೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ,ಎಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಕಂಡು ಬರದೇ ಕೇವಲ=
  ಅತ್ರತಿಷ್ಠ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಕರ್ಣೇ ಮುನಿಸೇವಿತೇ |
  ಆಚಾರ್ಯತ್ವಂಚ ಕುರುತಾಂ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಮತೇ || ಎಂದು ಕಂದು ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು?
  ” ಮಹಾಬಲಸ್ಯ ಲಿಂಗಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ವಿಧಿವದರ್ಚನಂ
  ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲೇ ವ್ಯಕ್ತಂ ತವ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೈ”” ಎಂಬ ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಭೂಪನಾರು? ಹಿಂದಿನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ಧಟತನವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಬೇಡ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊಂದಿದ ಮಹಾಶಯರೂ ಕೂಡ ತಾಳೆಗರಿಯೆಲ್ಲಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಹ ಮುಖ ತೋರಿಸದೇ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾದರೂ ( ಲಂಚದಿಂದ ) ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಇದು ಎಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ, (ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ನರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಾರದು ) ಅನ್ವಯವಾಗದ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು ತಂದಿಡುವ ಜ್ನಾನಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇವರಲ್ಲಿತ್ತೇ? ಇಂತಹ ಕಪಟತನದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಇವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿದೆಯೇ?ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವ ಮಠ ಇದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ.
  ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆದ್ಯಶಂಕರರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ” ಸತ್ ಶಿಷ್ಯೋ ಗುರುಮಾಶ್ರಯೇತ್ || “, ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳಿವೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠವಿದೆ. ಬೇಡ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದೂ ಬೇಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ, ಎಡತೊರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪೀಠಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಹೊಗಳಿ.
  ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಗೈದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮರೆತ ಈ ಪೀಠ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಾಗೇ ತು ನ ಪ್ರವೇಶೋ ಕದಾಚನ ” ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವನ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಡುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಘವೇಶ್ವರರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಬೇರೆ ಪೀಠಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ತುಂಡು ಮಠವೊಂದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರವೇ ಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.

 28. Atra tista yati sresta emba uktiyannu hididukondu Gokarnakke kaliyante praveshisida raghaveshvararu dinakkondu kade manabandante sancharisuttiruvadannu nodidare Atra tista kapisresta ennuva ukti bahala chennagi opputtade. Shankaracharyaru mathagalannu stapisida uddesha hindu dharma pracharakkagitte horatu tanna prabhutva stapanegagi alla Shankaracharyara tatvagalannella galige toori duddina dasanante vartisuttiruvadu yatidharmakke droha bagedantadaroo saha jana antaha swamiyannu poojisuttiruvadu tumba vishadaneeya.

 29. moreover after one year of administration,now,raghaveshwararu hadu hoda dari gokarna has become a purely a paisawala’s paradise at mahabaleshwar temple,the sevas ,amritanna, kotirudra became a money minting place for raghaveshwar. this money neither invested in any fixed asset of mutt nor any samaja mukhi programmes.also one must ponder where do this money go?nobody questions accontability in any of these schemes.
  SO AS A WHOLE THIS MUTT HAS BECOME FAMILY MATTER.

  IS HE UNABLE TO RESIST ‘MOHA’ TOWARDS HIS RELATIVES?

  NOW YOU MUST FIRST SERIOUSLY THINK ABOUT WHEATHER REALLY GODSEEKING YATI LEFT WITH ANY YATIDHARMA?

  OR MONEY IS GOD FOR HIM/?

  OTHERWISE HOW AND WHY THIS SANYASI IS LEFT WITH FEW ELLIYOO SALLAD PARIVARADAVARU/? AND IS HE AWARE THEY HAVE MADE LA COTIERE (DOES HE HAVE WEAKNESS TOWRDS THIS PARIVAR////?
  NOW U MUST SAY WHETHER OUR GODS ARE PROPERTY OF SELF STYLED GODMAN?

 30. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ,,,,
  ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಹಣದ ಸುಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೊಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತರೆ? ಅದೂ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರೋಹಿತರೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೊ ಅವರ ಮನೆಗೇ ಏಕೆ ಹೊಗುತ್ತಾರೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣದ ಸುಲಿಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಪುರೋಹಿತ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು……ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪುರೋಹಿತರೂ ಒಂದೇ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲವೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಸುಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ,,, ಅಲ್ಲವೇ????
  ಇಲ್ಲವೆ ಇಷ್ತರಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರೋಹಿತರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು….
  ಇರಲಿ ಬಿಡಿ……ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆ ಮೊಕ್ಕದ್ದಮೆ ಇರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ…
  ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ಗೊಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ-ವಂಚನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನೀವಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬಾರದೇಕೆ?
  *************

 31. burude bida bedi dayavittu satyataeyannu tamage tiliyade iddare sariyaagi kalitukolli. illadiddare nimagoo mattu gokarnada agentraada brahmanarigoo yaava vyatyaasavillavaaguvadu. avaru(gokarnada braahmanaru ) shulluheliyaadaroo devataa kaaryavannu maadisuttaare aadare neevu sullu heli duddu maduvahaage toruttide (yaavude kelasa madade) haagu nimma matada hindina gurugalaada shri ragavendrabharatigala parichaya pustaka ( shri ragavendrabharatigalu mattu hvyaka gurupeetam emba ) modalu mudranagomda pustakadalliruvaa atrathista yatishresta emba vakyavu tappaagiye mudranagondideyaa? athava andare nimma matada kelasa modalinindaloo tappumaduvude kelasavo ? innadaroo olle buddiyannu aa shriraamachandra nimage kodali .

 32. UÉÆÃPÀtð zÉÃUÀÄ® ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ZÀrØ ªÀÄPÀ̼À »qÀ£ï CeÉAqÁ, ZÀrØUÀ¼À PÀÆl ©Ã.eÉ.¦ vÀ£Àß ªÉÇÃmï ¨ÁåAPÀUÁV, J¯Áè eÁw ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ F zÉÃUÀÄ®ªÀ£ÀÄß C©üªÀæ¢Ý £É¥ÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄoÀPÉÌ ¤Ãr, ¸ÀªÀiÁdzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÛgÀzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ DqÀ½vÀzÀ¯ÁèUÀ° PÀlÖ¼É PÀAzÁZÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÀA«zsÁ£À zÀvÀÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£Àß ªÉÆlPÀÄUÉƽ¹zÉ, F ªÀÄÄAqÉêÀÄUÀ ¥ÀævÁ¥ï ©Ã.eÉ.¦ £Á¬Ä,ªÀiÁvÉwÛzÀgÉ C©üªÀæ¢Ý CAvÁ£É F PÀ¼ÀîªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄoÀzÀªÀgÀÄ K£ï C©üªÀæ¢ÝªÀiÁqÀvÁgÉ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ gÁªÀĸÀvÀæ CAzÀÄæ (2PÉÆÃn) £ÀÄAUÀÄÝç UÉÆà ¸ÀvÀæ CAzÀÄæ ( ªÉÆzÀÄè 2PÉÆÃn15 ®PÀë £ÀAvÀgÀ 85®PÀë) £ÀÄAUÀÄÝç ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀĪÀtð UÉÆÃvÀ½ C©üªÀæ¢Ý AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¥Àæwf¯ÉèUÉ 20 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄAdÆgÁzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 f¯ÉèAiÀÄ°è F ªÀÄoÀzÀªÀgÉà ¨ÉãÁ«Ä ¸ÀA¸ÉܺɸÀgÀ°è F ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀÄAVzÀÄæ F PÀ¼ÀîªÀÄPÀ̼ÀÄ ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ ¹ÌêÀĺÉý d£ÀgÀ£ÀÄß ¨Éƽ¸ÉÆÃzÉ EªÀgÀ PÉ®¸À, EªÀjAzÀ UÉÆÃPÀtð C©üªÀæ¢ÝAiÀiÁUÉÆÃzÀÄ PÀ£À¹£ÀªÀiÁvÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄmÁ×¼À gÁdPÁgÀtÂUÀ½AzÀ ºÉÃUÉ zÉñÀ C©üªÀæ¢ÝAiÀiÁUÉÆ®èªÉÇà ºÁUÉ F ªÀÄoÀzÀªÀjAzÀ UÉÆÃPÀtð C©üªÀæ¢ÝAiÀiÁUÀ¯Áè ¥ÀævÁ¥ï ©¸ÉÌmï wAzÀPÉÆAqï ¨ÉÆUÀ¼ÁÛ£É.

 33. swamy shettre gokarn degulana matakke kottaga nanu saha kushi pattidde nammuru abhivriddi agutte money minded poojarigla kapi mustiyind devastana tapputte antella kushi adre nan kushi kevala vande varshadalli badlagoytu e vandvrshadalli e swamy gokarnadalli madid advana nodi nanu matd dveshi yagi badalade yakadru swamyge nammur devastana kotro anta anastide modlu papa bada brahmanaru tamma hotte padige bandanta yatrikarige swalpa hecche anisuvante hana padedu pooje madistidru adre iga e matakke enagide gokarna brahmanariginta kettadagi yatrikar sulige madta edaralla ivra mado mosa nodadre swamyginta gokarn batre vasi ansutte munche yatrikaru rs100 kotre batra maneli cha kududu deguladalli pooje madiskondu hogbahudittu adre iga pooje shuru agode rs300 rinda iga heli yaaru vaasi anta gokarna batru tamma hotte padige duddu madidre e hotte tumbida swamy yaar hotte tumboke e pati duddu madtidano gottagolla hogli duddu madi enadru swalpanadru improvement madbodittu swalpa kushi agtittu modle devastanadallt danad sagani matra kantittu iga e swamy kottgene devastanad valge tandittu gabbebbistidane amratanna anno hesralli yaaru tinnokagdanta anna padartavanna hattirada hallakke bisaki ooralli anekalu chiken gunya handi jwara habbso sollegalige mristanna bhojana madistidare

 34. Gokarnada mahabaleshwara devastanavu Mayura varmana kaladdagiddu,atanu adara poojegagi ahicchatradinda brahmanarannu karesiddagi shasanavide.hagagi ramachandrapura mathavu hinde adalita nadesiruva prashneye baruvadilla. sumaru ella mathagaligoo gokarnada brahmanare purohitaragiddare. hagagiyo eno mathakke oppisuva deepa kavnikeye muntada yava kanikegalanno oppisuva sampradaya gokarnadallilla. badalagi mathagale rathotsavadi. utsavagalalli mathagale kanike arpisuva sampradayavide.hagagi mahabaleshwara devasthanavu yavude mathada adalitakkolapadada ella mathagalindaloo poojisalpaduva,ella jatiyavarindaloo poojisalpaduva sarva tantra swatantra devasthanavagide.

 35. 1. INSPITE OF REJECTION OF SUCH HANDING OVER PROPOSAL DT.14.08.2008 DURING THE PRESIDENT”S RULE BY. MR T. N.SEETARAM THE THEN ENDOWMENT COMMISSIONER ,REJECTION BY GOVERNOR T.N.CHATURVEDI, HOW AT WHOSE INSANCE MAHABALESHWAR ISSUE CROPPED UP?
  ANY PROPOSAL OF THIS KIND TAKES YEARS. HOW THIS PASSED ALL THE HURDLES?
  2.IN SPITE OF UNDERTAKING TO SUPREME COURT@WHICH GOVT SAYS ANY OF THE TEMPLE STATUS WILL NOT BE CHANGED. HOW THIS GOVT DARED TO REMOVE THIS TEMPLE FROM NOTIFIED LIST /AN ACTION WHICH IS MISLEADING THE COURT?
  3. JUSTICE RAMA JOIS COMITEE HAS GIVEN THE REPORT TO MODIFY
  THE ENDOWMENTACT. SINCE THIS ACT IS OF JOIS WHY THIS GOVT IS SHOWING IGNORANCE?WANTS TO MANIPULATE IN ALL TEMPLES?
  4.CAN JUSTICE DEPARTMENT GIVE THE OPINION TO FORCE DIS -OBIDEINCE TO THE STATUS QUO ORDER OF HIGH COURT?
  5.EVEN IF A TOILET IS TO BE MAINTINED FOR AN YEAR AT PUBLIC PLACE THE APPROPRIATE AUTHORITY FOLLOWS THE PROCEDURE… FOR YEARS TOGETHER IT REACHES TO EVEN CABINET.
  DOES THE MAHWABALESHWARA HANDING OVER WAS APPROVED AT THE CABINET MEETING? WAS THRE NO CIVIL PROCEDURE CODE?
  5.WHEN WHOLE ACT IS STAYED AT SC, SINCE THIS TEMPLE WAS MANAGED UNDER BPT ACT, HOW BJP GOVT DEFIES THE COURT?
  6.CAN A PERSONAL SECRETARY OF CHIEFMINISTER IS ENTITLED TO ORDER OVER TELEPHONE TO FECILITATE THE HANDOVER?
  7.IF THE TEMPLE IS HANDED OVER TO THE MUTT, IS IT NOT A PUBLC ENTITY,ANSWERABLE TO GOVERNMENT?/PUBLIC SCRUTINY?
  8.HOW AND WHY THE ENTIRE BOOTY OF PUBLIC FUND 34LACS WAS
  MADE AVILABLE TO THIS SWAMY AT ONE GO?

 36. moreover all poojas are not being performed in the main temple.there are designated places for each offeings. archaks???/purohits if they have their turn or not they have their right to make any devotee to perform.so, no question of need to break the tradition.
  himanshu rightly said. every customer can approach the supplier for the quality, breach of agrrement etc.so why there is no such case from several generations?
  also till u are getiing fooled there are people available make u fool.
  MORAL OF THE STORY;
  DO NOT GIVE THE OPPORTUNITY TO MAKE U FOOL.

 37. this pontiff was having grudge over gokaransthas since his childhood.
  this pontiff devised his schemes thru his close leutnent ,a lecturer.
  this pontiff was equipped with an armour called upadhivant mandal.and became honorary president.this mandal is not representing upadhivanta, archakas.
  this mandal like all other places had an antiestablishment conflict with the then trustees, for sales of prasada at nandi,which is against usage and custom.this has acted mieer jeffer for gokarnites. who are the super agents of this pontiff who also commision agents. for the circus company of this pontiff.
  SO, AFTER ONE YEAR TO WHOM U ARE CALLING AS AGENTS?

 38. WHAT U SAID RIGHTLY IS IF THESE AGENTS SELL THE PRASADAM AT NANDI MANTAP,AT THE DOOR OF GIRBHAGRIHAM, THAT TOO EVEN UNDER THE WHOLLY ///?UMBRELLA OF THIS KAVI CLADDED SANYASI
  EE A(NA)CHARA HELO SWAMIGALIND HEG KSHETRAD SWASTHYA IRUTTE?
  HAVE U HEARD THIS SWAMI TRY TO CLERIFY THE EXPENSES ?
  HE IS A TYPE OF TRUSTEE WHO IS BONDED WITH ALL DEERSHAS, MORE RESPONSI

 39. enri maharaayare nivu tumba ramchandrapuramtada bagge abhimana torisodanna nodidare neevoo saha aa matada ellaa halakatt vyavahaaradalli hechchina paaludararante toruttade. nimmalli manishyatva ideya athava raxasatvave? ramachandrapura matadalli nedeyo vyavahaaradinda kevala brhamana samajada manavandallade namma sanpoorna bharatada hindudharamda maana tegitiddiralla nachike yagollave?. aviveki

 40. let the mutt, historians bonafide by the mutt should at least come out
  with one document to claim the ownership. if it were not forged,concocted, doctored, why they do not produce in the court and thump with it in the court of law.
  it would have complete the contest in the court…the mutt could develop gokarna….would have acted like a pwd engineer to develop whole lot of scehems to exploit govt,people.

  FORGET ADVAITA… HAVE NIRVAANA WITH MONEY, MAN(iNI) AND
  DESIGN ANOTHER SHCEME TO EXPLOIT IDIOTS LIKE S(kh)EEMA P…ADS.

  HEY RAM U CAN ONLY SAVE HAVYAKS.

 41. entire episode as i said earlier is authored by handful officebearers of updmandal, are branded forgers.approved by the sri sri. they had grudge towards mr dixit.
  mr v.d.dixit was appointed as a herditory trustee in1960.neither it is due to any body’s recomendation nor any body including upadhivantas. so rightfully, after the demise of v.d.dixit mr b.v,dixit claimed as legal heir.
  u must know that no act is there to monitor the temples in karnatak even after scraping earlier act.
  when there is stay on the act in sc,when there is a status quo order in hc, if the beneficiary is related to bjp can it allow to loot by issuing an order over phone by personal secratary of chief minister.?
  if bjp were a party with adifference, then how it allowed hundis get transferred instead of depositing it to the treasury?
  even govt has given undertaking in the legal contest at sc “will notalter the list of 33400 temple list ,included this temple.moreover govt has failed to bring any law since 12 years.
  so, all claims of this mutt is false, based on a unlawful event, managed,secured, jointly by the bjp,mutt, officials who was honoured by shri after each satras,and devotees //? in be….ciares from blindfold god’s place.there are clear cut forum hunting instances.
  if u show the record of this swami to make any good to the community
  u can lecture about sadviniyog.
  why these lawbreakers are unable to face the music at court? at the public? at the MEDia?
  THERE ARE ATLEAST 20 INSTANCES OF NYAYASAMMTAVALLDA HANDOVER.& HEAPS OF DOCUMENTS FORGED, PRODUCED AT THE COURT WHICH CLIM TO BE ARCIVE.
  SO DO NOT GIVE THE JUDGEMENT.

 42. gokarna andre ivattu world famous nammur bagge namge ascharya agutte nive swalpa yochsi yavdo oor bagge bere yavdo oorinavru tale bisi madkondiddu elladru nodidra hagenadru idre adu gokarnane est vichitra nodi gokarnad abhivriddi bagge sundar gokarnad bagge ivattu enadru plane madodadre adu bere oorinavrind praposal agbeku bere oorinavru adke ok annbeku e bhagya yavoorige sigutte heli e adristana yaddi srkara gokarnakke anta gift agi kottide yavag degulana r.p. matakke hand over madto avaglind gokarna jana avra atmabhimana kalkombitru sir swamy rajakaraniyante hand over madid next day vand dailague bitta gokarnakke ivattu freedom sigtu anta adu enta dina gotta bharatakke freedom sigtalva adr hindin dina gokarnad janra kivi mele hoo itta jana kooda swamyna nambidru namma ooru uddar agogatte oor kolenella swamy clean madtane anta ankondidru papa gokarnD JANA tammanna meletti uddarsoke swamy banda ankondru adre a swamy samast gokarnad janra talege avrige gutagde iro hange banna bannad toppi hakbittidda janrige idu tiliyodrolge gokarnad lootoge ildbitta
  avattu august 14 gokarnd devastanad edrige buru buru anta 10 rinda 15 kaki bus bantu adrinda putuputu anta 150 rinda 200 police pade devastana suttuvaredru janrige enagtide anta guttagodrolage raghu swamy shishyandiru endu helkolo hora oorina 250-300 jana goondagalu devastanakke hokkadru avra jote ramachandrapur matakke marikond yaddi sarkarad adhikarigalu jana nodta nodta iddante degulana hand over madbitru idanna oppose madid atmabhimana iro oorina yuvakar mele lati charg madsidru avag namge koodle nenapige bandiddu historyli baro ghori mohammad gagni mohammad etc,etc avru kooda hindu devalayana heege looti madadru adre gokarnadalli dharma stapane mado sanyasine devalayana dharma rakshakanante pose kodo parivarad kummakkininda looti madbitta agle agle gokarnad atmabhimana sattoytu gokarnad janate swatantrya nijavaglu haranA AGOYTU neeve heli nammur development bagge nammur parisarad bagge bere oorinavara aadesh palane madodideyalla adkinta asahya e jagattinalli bere yavdide idakke jai kara hako jana iddaralla avriginta anaitikaru yaariddare inta anaitika swamyge support mado jana iddaralla avrige enennabeku bahusha kasu kotre hetta tayina matte pakka malgo hendtina ibrannu bereyavrige maribittaru
  innu helodide gokarnad bagge swalpa time kodi

 43. mr kumar rightly said .
  if mr shetty ask us to have this swami as a model, there is no track record of this swami like dharmasthala heggaderu.no permanent structures like eng college,medical collge,ujire college etc. no museum. no rooms at hosnagar. can u believe a person who is interested to participate in only stage shows.?/raod shows.dharwad was asatelite town before sdm dental&eng colleges was estd. now you must compare if this swami is in real interest of development one would have donated 50acre.
  WHY MAHABALESHWAR TEMPLE.
  THE 1 CRORE DEVELOPMENT PROGRAMME OF RAGHOOTTAM MUTT STILL LIMPING SINCE 4YEARS.
  4LAC RUPEE FROM SANSKRIT COLLEGE HOSTEL WAS GIVEN IN THE SILVER PLATTER. SINCE 4 YEARS TO DHARMACHAKRA PRATISTHANA.
  NOW NO HOSTEL, NO MONEY/ NO MANAGING TRUSTEE ?
  DEVIMANE OF SIRSI DO NOT FIND A DEVELOPMENT PLAN SINCE 10 YEARS.
  AMBAGIRI IS UNABLE TO FIND A PROPER ARCHAK LEAVE IT DEVELOPMENT PLAN. INSTALMENT TO THE LOAN TO THE BANKER.
  WHAT ABOUT GORE NEAR KUMTA ,WHICH WAS IN THIS SANYASI’S CONTROL.
  WHAT ABOUT DATT MANDIR ,AT YELLAPUR, A FOREST ENCROACHMENT.
  AT HOSNAGAR THERE WAS DEVELOPMENT PLAN WHAT HAPPENED TO IT?
  SO U WANT TO WELCOME MONEY JEERNODDHARA?EXPLOITATION IN
  THE NAME OF DEVELOPMENT?

 44. if this temple was attached to mutt or mutt attached temple
  1,why there is no mutt in the vicinity of the temple?
  2,why mahabaleshwara is not having place in the list of aaradhya daiva.
  3,why the mutt left gokarna?
  4.was there a spat at that time of leaving gokarna?
  5.why mutt could not proove itself as holy cow?
  6.why govt could not concede in front of the court “temple attached to mutt” and hence end all the legal battle including civil cort to supreme court? from shrastedaar to president of india?
  7.why there was hurry to occupy?
  8.why mutt was following formalities to come to home if ssssssso?

 45. if mutt claims for its right, for the purpose of debate
  can we claim the power project of tadadi if our fore fathers were owning?
  the peices of land.
  or can we claim the lend gone under land reforms act now or after another 50 years?
  now if we say at vidhana soudhda thre is lot of corruption,if we claim we will cleanse can th incumbment govt wil handover?
  what govt has done gokarakshetrabhivriddhi?

 46. Hi,

  Let me introduce myself. I am Porfessor in Electrical Engineering and currently working with UK based University. It is really annoying that so many things are fabricated by so called Ramachandrapur Muth which was unnecessary. Problems would have been solved with ease. It is really disgusting to hear and I am ashamed to come and visit my birth place from abroad.

  Gokarna from very beginning is very famous and it doesnot need any cheap publicity like this. People are coming to worship and not to indulge in anything.If the quarrel is going on and if so called Muth is involved with political support and backings (which it should not be), people will pray elsewhere beliving that GOD is everywhere. If the interest of Muth is to change Gokarna, then I read the news paper and heard the news from abroad that Muth very first day of taking over the properties of the prstigious temple, took Devastanam’s HUNDI. Why? Is it correct? I feel that Hindu culture is being destroyed by this attitude and our Government must focus on this. I had a great respect on his holiness Swamiji. But now, I am losing the trust I had. I am very sad and depressed to hear the news.
  Please dont use the tag of Muth to take the money and use it to some projects which are not sustainable. People are contributing the money for sustainable projects which needs careful and thourough investigation by the experts who are involved in taht particular field.
  These are my views and I request everybody to not to personalise my opinion on any individual. My interest is not to heart or criticise the activities of the Muth.

 47. gokarnana abhivraddi hesaralli namma yaddi sarkara chaddi matavada ramachandrapur matakke hastantara madtu adu gokarnad abhivraddi baggo atva election time lli bjp ge r.p. matad swamy fund rise madkotta bagge gift kottaddo namge guttilla adru abhivraddi anta yaddi kotta swamy takonda idakke jai kar hakiddu gokARNAD MANE MURUKA UPADHIVANT MANDALA hinde munde vandu yochsade staliya janarannu nirlakshisi avra virodhanu kadeganisi raghu swamy madid dharma droha idyella adanna gokarnad janate endu mareyalararu
  samanyavagi yavadadru hosa property karidi madbekadre samanya jana kooda swalpa vichara madi tagotare sitmuttala jana hege alliya parisara mundina bavishya ella yochne madi kai haktare antadralli pratistit matad peetadhikari agiro raghu swamy gokarnad devastan tagalovag idyavdannu yochslilva atva yavde virodha bandru taanu hege heldno haage kelo kuri mande yantiro tanna havyaka samajad shishyaru ellanu nibhayistare anno over confidence itto eno yakandre swamy kai ittirodu benki undege annodu avnigu gottu atleast adu est pramanadalli sudatte adra tappsoke yaav prayatna madbeku anno munjagratenu tagolde gokarnakke kalitbitta
  vand matakke adradde aad itihaas irutte matakke respect kodo apaar bhakta raashi irutte hale swamy galu sampadisid prabhav tapassin phala irutte vartamanad swamygalu yaavde nirdar tago bekadru ivakkella chyuti baradante nodkobeku tanna yaavde nirdaradinda future nalli matakke yaavde kett hesru baradante nodkobeku hagenaadru iddalli anta vishyakke kai haklebaardu
  istella vishya namma r p matad swamyge guttillagitte illandre aata gokarnad bagge tale hakta irlilla yakandre e munchindanu gokarnad vidvansarigu matakku kelavondu dharmika vishayagalalli bhinnabhipraya ittu adu vandu hantadalli hindin swamygala kaaladalli vikopakku hogittu matakku gokarnakku 40 varshagala kaal sambandave kadidu hogittu gokarnad janateyu aste r p matavannu maretiddru
  antadralli e swamyge adyaake gokarnad bagge moha belito guttilla yavyavdo itihasa kattata purana bichta yaddi sarkarakke gokarna tamdu tamma matada asti anta burde bittu gkn degulana tamma vashakke kodi anta varaata hachada matada pratiste baggagli taanu ist dina uliskond bandiro gouravad baggagli vandastu yochsade gokarnaana kodi anta nachke ilde yaddi kalge biddu kelkonda
  yaakbekittu swamyge idella ella aase moha bittu sanyasi adavnige sumne kutu japa tapa madodu bittu aasti mado chata yaak banto istakku eeta yaddi hatra gokarnana abhivraddi madtini antalva tagondiddu atleast yaddigadru buddi bekittu gokarnaana abhivraddi madoke swamy yaake taane saku anta government irodyaake devolopment madoke alva adbittu system sari illant yaarigadru marbidoda vidhan soudhadallu system sari illa na sari madtini keldre nange martana yaddi negadi agide anta mugu kuykobardu sari madoke try madbeku aste
  sari abhivraddi bagge anta gokarna kotru adre yaavde abhivraddi yelle agbekadru adke staliya janra sahakaar beku mattu abhivraddi staliya janara vadgudi nadebeku yaavde abhivraddi alliya janara hinsege kaarana agbardu staliya janaranna kattalallittu madidanta kelsa yaavdu yashasvi agolla abhivraddiyind staliya janara jeevanakke sahaaya agbeke hortu avra jeevanaana kitkoloke hogbardu adre besara sangati andre gokarnadalli ivattu nadeta irode heege yaavdakku staliyaranna kelore illa horgadeyind banda yavno vabba eno madtane adna npdodaste staliyara kelsa ulta enadru virodhisidre nimmanna illinda vaddodistivi anno bedarike idke yaddi sarkarad kummakku bere hand over aad vandu varshad balikavu saha ivattigu staliya jana hedarike bedarike adiyalle jeevana sagistidare matadavru yaavag tammanna illinda vodistaro anno bhaya avranna kadta ide
  che RAMA RAAJYAD KANASU KAND PAKSHASD AADALITADALLI RAAMANANNE USIRENNUVA SWAMYYIND RAAMANA HESARALLI ENTA AKRAM ANYAAY NADETA IDE NODI ADU SWATA RAAMANE RAVANANA KOND PAAP PARIHARISIKOLLALU TAPASSANNACHARISID PUNYA BHIMI GOKARNADALLI

 48. Tavu heliddeeri, udupi krishna pejavararige hego hage
  raghaveshvararige gokarna endu, adare udupi krishna matha kevala pejavararigastallade asta mathagaligoo sambandha pattiruvadu tamage tilidillavendu toruttade.
  Gokarnadalli sudharane agillavendare tammareetiyalli sudharane endare enagabeku anadi kaladindaloo Gokarnadalli home stay vyavasthe ide. modalu gokarnadalli ondadaroo hotel saha iralilla. agininda eeginavaregoo maneyalle yatrikarannu ulisikondu satkarisuva paddhati yide.
  kelave kelavaru tamma hotte padigagi nammanege ba endu kareyuttirabahude horatu ella archakarannu eeereeti dooshisuvadu sariyalla. eegina kaladalli ella vruttigalallo lancha amishagale tandava aduttiruvaga kelavu brahmanara ee vruttiyalli tappillavendu toruttade.

 49. hi naqnu ganapati sadyakke gokarn nivaasi gokarna temple controversy na kaled vand varshadinda hattirdinda nodta iro vabba maaji swamy bhakta maji bhakta anta yakande andre modlu nanu gouraviso kelve vyaktigalalli e raghaveshwararu vabru adre gokarna temple tagond mele avru gokarnadalli nadkond reeti idyella adu yaavde hitler gu kammi irlilla abhivraddi madtene anta gokarn temple tagondu kaled vand varshadalli madiddenu andre idi devastaan poora tanna photo haksiddu modlu 100 rs ge mugiyo pooje ivaag 300rs ge hechsidare hige ella sevegalu modliginta 3 pattu hechagive abhivraddi madtene anta bandavru modlu kanna hakidde kanke dabbige hige kaanike dabbi vadedu development madodidre adke swamyne bekirlilla adna ooravru madtidru

 50. u must also know the govt had released 2.8crores for cohara ghotala. from pashusangopana ilakhe.
  u say the temple should be the property of mutt then it must declare how this money given is utilised?

 51. why the development scheme at ramachandrapur mutt is halted?
  is there any accont towards the collection,of its various schemes ?
  how this resource is utilised?
  how goshala is being run? swamiji had statement ‘govu nimmannu saakuvudilla. adu nimmannu sakuttade? then why this money is ?

  SO IF SWAMI IS RUNNING MELA SUCCESSFULLY,LIKE SHIVA SATRA, GOU SATRA, THEN HE MUST RUN A CIRCUS COMPANY.
  GOKARNA DEVELOPMENT IS NOT A SANYASI’S JOB
  LET HIM HAVE THE EDUCATION IN GOKARNA AGAIN IN DHARMA PRAVRITTI. VEDANTA, ETC….FIRST.LET HIM PROOVE HIS SANYASIDHARMA. LET HIM DIS ASSOSIATE FROM FAMILY.
  WHY HE IS PRIVATISING MUTT AS A FAMILY PROPRTY?

  BECAUSE OF THESE COMMENTS EVEN I KNOW THERE IS DIRECT AND INDIRECT LIFETHREAT/ TROUBLE TO OUR FAMILY FROM THE MUTT PARIVAR/?APPOINTED GOONDAS,BUT NONCOGNIZIBLE.

 52. hi monne namma raghu swamy purapravesha anno prahasana aaytu gokarnadalli swamy pura pravesha andre sadaranavaagi saaviraaru jana serbekittu vaidikara vedaghosha agbekittu adre namma swamy different modlu kevala havyaka samajad gurugalagiddag hige agtittu adre ioga namma swamy SAKALA{PUR}SAMAAJAD swamy agbitta hagaagi namma buddivanta havyak samaajad swalpa buddi iro jana yaaru purapraveshakke barlilla alli iddavru swamy gokarnad brahmanarige hedrasoke anta beleskondiro gunda pade matte avru duddu kottu henda kudsi karkond bandiro avr chelaagalu
  e munche swamy bandre vaidikaru brahmanaru swamy hinde munde irta idru adre iga swamy suttlu henda maro haidaru chipp hekko gundagalu suttirta idare munche vaidhikar vedaghosha kelta idda swamy ivag devvagal bhashe kalitiddane henda kudidavar dance madye nage pose kodtane paapa swamy raajakeeyakke kutil jatyateet dhoranege havyak samaaj anaath agide ivgal bagge swlpa buddi iro havyakaru yochisbeku evella yaake shuru aaytu anta vimarshe madbeku

 53. well said dear kumar,,,
  atmiyarige vandane.. nanu pavan from gokarn
  manya shree shree shree galu ela hodru hodadtaweyaa ..
  even chatumasdalu eno jagal atu hel kela pate…
  gurugaldo chutra masaa mugiskandu pura prveshawoo?
  atwa puraa awashaeshawo…. retorent inda(hemami gust house)sayaban mane inda pur pravesha agira hechgai? aldaa?

 54. if this mutt merely claims the right on the temple,falsely on the basis of gouravadhyaksha of upadhivant mandal, is not at all representative of all upadhivantas, mutt can not claim the right on mahabaleshwar itself.
  moreover this position of gouravadhyksha is created as late as 2002.so let the upadhivanta mandal show the original bye law.
  if i pay rs560/- i can become even u can become upadhivanta.
  if u are having an ancestoral property, then u have the right to claim.simillarly, out of 64 families of upadivantas if u are born, if u are performing duties as per the list exhibited in 1935 sonegar judgement, then anybody irrespective of the form filled as prescribed by mutt,is undisputable upadhivanta lineage.so, it is a fundamental right as per the constitution of india,cannot be changed.
  even if at all upadhivant has not performed his duty, there is an enquiry
  prescribed in the code and conduct rule book.a written format written in the 1880-90 temple comitee meetings.these were represented by all section of the society.
  so mutt has the social responsibility of coming clean about it claims.

  otherwise, as per the latest drama,this mutt with power hungry goondas, equipped with the ex dgp, who has the knack of using police force/ are expected to takeover the handling of opponents.
  so wait for coming weeks in the name of rama, the rights of one section of society will be suppressed.
  HOWEVER BE SURE IT WILL BE A 2ND .FREEDOM STRUGGLE. IN WHOLE OF INDIA AGAINST THE POWER HUNGRY KAAWIS,CORRUPT KHAKIS ,SHAMELESS KHAADIS, THE BRUTE OFFICIALS OF ALL THREE MACHINARY OF INDIAN CONSTITUTION.

 55. there is a group called havyakabanglore .being havyaka,a member of the group,without giving any rasons the communication is blocked.it is a bonafide group of this swami which do not hesitate to curtail one’s right.yatha raja, tatha praja.
  motto; do not show opposition to my misdeeds

 56. havdaa ,,, company hesru change ajaa matte,, matha ywaga bitiki oda hopudaddaa, odhogada suddi gutadre kodle nanga tilasu,, depawali takbanda pataki hanage idte…

 57. ಆ ಮುಂಡೇಮಗ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹಲ್ಕಾ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏಷ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಕಾಣಿಕೆ, ಮುಷ್ಟಿಭಿಕ್ಷೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಶಿಹ್ಯಂದಿರನ್ನು ಬೋಳಿಸಿದ್ದೇ, ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಬೇಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ?, ಪಾಪಿ ಭಾವನೆಂಟ ಬಡ ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿದ. ಇಂತವರು ಗೋಕರ್ಣ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳಬಡ್ಡಿಮಕ್ಳು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಮೀಟಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೀಮು ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಮೀಟಿಗೆ ದುಶ್ಶಾಸನರೂಪಿ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈ ವರೆಗೆ ಸ್ಕೀಮಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ದೋಚಿದಂತೆ ದೊಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರು ಗೋ ಸತ್ರ, ರಾಮಸತ್ರ, ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕದ್ರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೨ ಕೋಟಿ ೧೫ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಸಕೊಂಡ್ರು ಅದಲ್ಲದೇ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ೮೫ ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದೊಚಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪೀಠ ತ್ಯಾಗದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿಗಾಗಿ ಗೋಕರ್ಣ ಹಸ್ತಾಂತರ “ಕೊಟ್ಟವ ಕೊಡಂಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡವ ಈರಭದ್ರ” ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಈಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ತಿಳಿಯದಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ತಿಂದು ಬೊಗಳತಾನೆ.

 58. mr chintu. peeth thyaga is because i have facilitated my relatives,close confidants to amass the wealth. you fools you have collected money
  in the name of different comitees and handed over. for 10 years you have not asked me about any thing. if you attack me i will have to threaten you
  like politician,already dusshasna has blackmailed me to abscond with the money.so i need to do circus.even if seemapadhdhikari is beaten up by the ordinary donor for not giving the accounts i wont mind. because i have emamis,high profile foolowers, foreign channel to fund.you are idiots .i donot mind to quit,…. with the flirting bird &settle. with the property enogh for generations. money is every thing .

 59. nangalu orkut li onda comunity creat madvanaa,,, ilgide idre gokarn rakshna samiti heli onad comunity idu adke join agi pls gopal, chintu kumar ……………….

 60. pavan u must do it.and post it here.see this issue must be pro justice.
  so u dont seek anybody’s permit.
  as per the presumptions threat has started to trickle.
  1.one of the writer of this blog has already recieved threat via email by the foolover of ra ra mutt as well it refers the possibility of using govt machinary to supress.
  2.shree samsthana swarnawalli has been attacked, asked to change the opinion by group of fanatics of this ra ra mutt.and instructed to instruct the petitioners to withdraw the petitions and contempt of court.
  3.group of fanatics of this rara mutt attacked a press person at kumta.
  4.ex caretaking trustee of mahabaleshwara temple was also threatened,offered for goose for withdrawal of his challenges at high court .
  so are we the advance state then bihar?
  is this swami is eccentric? or is he victor of arishdwarga ?

 61. Hi Pavan,Chintu and Gopal,

  Do you know one thing the havyaka’s from south canara, chickmangalore have a feelingn that brahmins from gokarna ( I am saying this because I dont feel gokarna brahmins are havyaka’s. They are some special breed on the earth. It would have been better if namma gurugalu gokarna seemeya brahmanarannu bahishkara maadiddare) used to murders in the olden days when there was no transportaion facility like todays’. If a rich people are coming to pooja, gokarna brahmins used to throw them in old bhavi after snatching every thing from them.

 62. latha madam
  sorry for the late response.

  yes this is a good response.you feel that your guru will take you to heaven with your body like vishwamitra.
  as your guru is not following any yatidhrma,sanyasadharma.why we should not ask you to give the treatment of bahishkara to your extraspecial jagdguru who is tall king of arishdhvarga?
  also, you the fanatics who are unable to select the proper guru has made spoiled the immatured mind.of guru.

  also, in this age of no boundries, for a common man is facing bahishkara,sky will not fall.so, madam in the age of woman who are instrumental for good society formation, your brand of women must come out from stone age mindset. then only society can preach the guru to not to touch women in the guise of prasad tilak.
  til the time women who get in to emotion like you your havyaka comunity further goes down.
  if gokarnasthas, how many have been sentenced?
  see gokarana comes with your guru’s samsthana. if you ban us there will be no gokarna with the name of your guru .if there is no shankara what is the use of nandi, sarpa etc. like that if there is no brahmana your guru become insignificant.
  in the fit of fanatic anger added with madness then brtter to have treatment at shimoga.

 63. @ latha
  krshnaa na mana kaya banda lalitangi,, ninge a mhbalehswar sat santaanvanna kodli adre dayavittu ra ra swami anthada beda,,
  mostly ninna appne yaku sattava( sorry yawde vishyda bage gotilde mathdu la agaa.. ni nodidyaa kondadaa)nimma gurugalentha nagalna bahishkar hakudu,, nodatiru nagle guragalna gokarn dinda bahishkara haktoo

 64. ಲತಾರವರೇ,
  ಗೋಕರ್ಣೇಶನ ಉತ್ತರ
  ತಮ್ಮ ಬಿರುದಾವಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವೇ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದವರು ಎಂದು ನಾವೆಂದುಕೊಂಡ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮರ್ಡರ್ ಬುದ್ಧಿಯದ್ದೇ?
  ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗೆಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ತಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾವು ರಾಜಾಡಳಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ರಾಜ(ಭೋಗವಾಲವೆಂಬ ಸೋಗಿನ ಭೋಗಿಸುವ) ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು, ಹಣ, ಮದ ತರಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳೀಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವ ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಲಸಹ್ಯವಾಗುವ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೂರದ ಕೆನಡಾ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಲರ್ ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಭ಼ಕ್ಷಣೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವರನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಥೀಯದಂತಹ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ನಾಯಿಯ ಪಾದದಿಂದ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿ ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದೆ.
  ಈ ೩ ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಂದೇ ಎರಡೇ ದುರಿತಗಳು. ಬಾಲರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಗ್ರಹಸ್ಥರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಸಂಚು, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆಯ ಹವಣಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ ಇವತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠವೊಂದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವುದು. ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾದ ಆತ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಕಬಳಿಕೆ, ಕೊಲೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಮಾನಭಂಗ, ದುಶ್ಚಟಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನೈತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಎದುರಿಸಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಸಮಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುರ್ಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪೋಲೀಸ್ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತೀರಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಕರ್ಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯತೆ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಿ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಗೋಕರ್ಣದ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಲು ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ರಮಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತಾನು ಗೋಕರ್ಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆಗಡುಕರು ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಭಗವಂತನ ಊರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ.
  ಗೋಕರ್ಣದ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಕುರಿತು=ಗೋಕರ್ಣಮೇವ ಜಯತೇ

 65. hi lata
  yes you are exactly right we the gokarna brahmikns are entirly defferent than other brahmins so that still now we are living otherwise your dust guru was allredy finishes our chapter you know one thing about gokarna brahmins they did not accept all things that other did we discuss about things then come to one conclusion we are not “HEAD LESS CHICKENS”LIKE OTHER HAVYAKAS we think in different way we live like a traditio9nal brahmin we oppose wrong behaviour of person or soceity he may common man oreven your jagadguru we should not tollerate any one who missusing our soceity or community we are not sheeps like you people we have brain and we know what to do and do not so it may seems you people that gokarn brahmins are special breeds of brahmins and one thing i want to say u that we wont live under any ones guidence this guidence necessory for those who are not matured like you people and at the same time we will guide you and your “bad boy”jagadguru raghaveshwara
  and another one you say that we are murderers i dont know any one murdered by brahmins in gokarn by my childhood some stories i heard but not prooved but i heard some havyaka brahmins of some places like murooru honnavara putturu sulya sagara etc are mixing poisons in food and give it to their guests for their goodness is this not a murder? but we cant say all havyakas are silent killers so pls keep in mind that whenever you going to say somethig bad about other you must know about yourself

 66. hi friends,
  have u lost the steam?
  there were razor blade schemes like gangajala.500/:rs per darshanapavti,
  jagadeesh episode etc.are u not here to justify the swamy/?
  why this swamy was afraid of 4 page phamplet of his loopholes?

 67. If I had a quarter for every time I came here.. Incredible read!

 68. yes, what happened to pil wp 12612& its appeal of mutt at supreme court? why sc has upheld the pil? are u there to ask why sanyasi do not have the shame to hold the posession of his property
  /?

  /

 69. what happened to the development honchos?
  so far after taking over of the temple what gokarna gained?
  so far how many schemes has been anuounced by this sanyasi? how many has been implimented?
  in the name of gokarna how much money is extracted by this sanyasi from all over karnataka?
  how many times the offerings are hiked than the previous offerings/?
  i have some of these comparisons. is anybody interested?
  /

 70. YES, PRATAPASIMHA GOT A FITTING REPLY BY LORD MAHABALA IN GKOTA

 71. why,re notification is done which states mahabaleshwara temple is government temple? how raghaveshwara is left with lurch? is anybody following this issue? how and why honchos of justice are mum?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: