ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ………ಕಾಶಾಯ ಉಟ್ಟವನೆ

ಸಂಗೀತ : ಸಾಧು
ಗಾಯನ : ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ

ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್:
ಕಾಶಾಯ ಉಟ್ಟವನೆ ಹುಲುಯೇರಿ ಬರುತವ್ನೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟವನೆ ಮಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದವ್ನೆ
ಕಾಶಾಯ ಉಟ್ಟವನೆ ಹುಲುಯೇರಿ ಬರುತವ್ನೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟವನೆ ಮಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದವ್ನೆ

ಸುರೇಖಾ:
ಮಂಗ್ಳ ಗುಡಿ ಸಿರಿಯಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಹಿಡಿರಿಂದ
ಮಾಸ್ವಾಮಿ ಬಂದವ್ನೆ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್:
ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲೆಯ ಹಾರವಾ ತನ್ನಿರೆ
ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲೆಯ ಹಾರವಾ ತನ್ನಿರೆ
ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರಿಸೋಣ
ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರಿಸೋಣ
ಕಾಶಾಯ ಉಟ್ಟವನೆ ಹುಲುಯೇರಿ ಬರುತವ್ನೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟವನೆ ಮಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದವ್ನೆ

ಸುರೇಖಾ:
ಜಗಬೆಳಗೋ ಜಗದೀಶ ಹರನಾವರ ಫಲನೀತ
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೀಗ ಬಂದವ್ನೆ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್:
ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮನಸಾರೆ ಪೂಜಿಸಿ
ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮನಸಾರೆ ಪೂಜಿಸಿ
ಶುಭಕರನ ಸೇವೇಯಾ ಮಾಡೋಣ
ಶುಭಕರನ ಸೇವೇಯಾ ಮಾಡೋಣ
ಕಾಶಾಯ ಉಟ್ಟವನೆ ಹುಲುಯೇರಿ ಬರುತವ್ನೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟವನೆ ಮಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದವ್ನೆ

ಸುರೇಖಾ:
ಗಂಧ ಚಂದನ ತನ್ನಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಿನ್ನು
ಯತಿ ರೂಪಿ ಶಿವ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ನೆ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್:
ಓಂಕಾರದಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಯ್ಯ ಬೆರೆತವ್ನೆ
ಶಿವನಾಮ ನಿರತ ಹಾಡೀರೆ
ಶಿವನಾಮ ನಿರತ ಹಾಡೀರೆ
ಕಾಶಾಯ ಉಟ್ಟವನೆ ಹುಲುಯೇರಿ ಬರುತವ್ನೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟವನೆ ಮಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದವ್ನೆ

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2009, in ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: