ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ …………ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ

ಜಾನಪದಭಕ್ತಿಗೀತೆ
ಸಂಗೀತ : ಸಾಧು
ಗಾಯನ : ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು

ಸಂಗಡಿಗರು:
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಹಾಲರವಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೂವಿನ ದಂಡೆ ವಾಲಾಡಿ ಬಂದೊ
ಹಾಲರವಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೂವಿನ ದಂಡೆ ವಾಲಾಡಿ ಬಂದೊ

ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಹಾಲಂಬಾಡಿಂದ ವಾಲೂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸಂಗಡಿಗರು:
ವಾಲಾಡಿಕೊಂಡು ಏಳುಮಲೆಗ್ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ವಾಲಾಡಿಕೊಂಡು ಏಳುಮಲೆಗ್ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಹಾಲ್ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹಾಲ್ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಜಾಲಾದ ಕೊಳ ತುಂಬಿ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಜೋಲುತ್ತ ಏಳುತ್ತ ಏಳಿಮಲೆಗೆ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಹಾಲರವಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೂವಿನ ದಂಡೆ ವಾಲಾಡಿ ಬಂದೊ

ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಸರಗೂರಿಂದ ಸರಣಾರು ಬಂದಾರೇ
ಸರಗೂರಿಂದ ಸರಣಾರು ಬಂದಾರೇ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಮಜ್ಜಾನದೊತ್ತಿಗೆ ಏಳುಮಲೆಗೆ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಮಜ್ಜಾನದೊತ್ತಿಗೆ ಏಳುಮಲೆಗೆ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಕಾಡುಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮಟೆಯ ಸದ್ದೇನು
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ತಮಟೆಯ ಸದ್ದಲಿ ಏಳುಮಲೆಗೆ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಹಾಲರವಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೂವಿನ ದಂಡೆ ವಾಲಾಡಿ ಬಂದೊ

ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಆನೆದಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಆನಂದಕಾರನ ಏಳುಮಲೆಗೆ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಆನಂದಕಾರನ ಏಳುಮಲೆಗೆ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ :
ಮಾದೇವ್ನ ಮಜ್ಜನದೊತ್ತಿಗೆ ಏಳುಮಲೆ ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಸಂಗಡಿಗರು:
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಹಾಲರವಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೂವಿನ ದಂಡೆ ವಾಲಾಡಿ ಬಂದೊ
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ
ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ ನೂರೊಂದು ಹಾಲರವಿ ಬಂದೊ

Advertisements

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2009, in ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: