ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯ ಗಣನಾಯ್ಕ

ಗಾಯನ : ಬಿ.ಕೆ.ಸುಮಿತ್ರಾ

ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯಾ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ
ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯಾ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ
ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯಾ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಶಿವನಕುಮಾರಲಿಂಗ ಗಣನಾಯ್ಕ
ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯಾ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ

ಹಸರಂಗಿ ಕಾಲ್ಕಡಗ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕುಶಲದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಗಣನಾಯ್ಕ
ಹಸರಂಗಿ ಕಾಲ್ಕಡಗ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕುಶಲದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಗಣನಾಯ್ಕ
ಒಡಗಾಯಿ ಇಡುಗಾಯಿ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣನಾಯ್ಕ
ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯಾ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ

ಎಳ್ಳುoಡೆ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕಲಿ ಚಿಕಿನುoಡೆ ಗಣನಾಯ್ಕ
ಎಳ್ಳುoಡೆ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕಲಿ ಚಿಕಿನುoಡೆ ಗಣನಾಯ್ಕ
ಕಡುಬು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಫಲ ತoದಿತ್ತೆವು ಗಣನಾಯ್ಕ
ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯಾ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ

ಕೈತಪ್ಪು ಕಾಲ್ತಪ್ಪು ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ನುಡಿ ತಪ್ಪು ನಡೆ ತಪ್ಪು ಗಣನಾಯ್ಕ
ಕೈತಪ್ಪು ಕಾಲ್ತಪ್ಪು ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ನುಡಿ ತಪ್ಪು ನಡೆ ತಪ್ಪು ಗಣನಾಯ್ಕ
ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಸೋ ಗಣನಾಯ್ಕ
ಶರಣು ಶರಣುವಯ್ಯಾ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ
ನಮ್ಮ ಕರುಣಾದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಗಣನಾಯ್ಕ

Advertisements

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2009, in ಜನಪದ ಗೀತೆ. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: