ಗಾದೆಗಳು-H

 • ಹೌದಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪಾ
  • Literal: In the house of Mr.Yes, Yes Sir; In the house of Mr.No, No Sir
  • Equivalent: To be things to all men
 • ಹರಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಆಗದು, ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ದಾರಿ ಸವೆಯದು
  • haraTe illade saMje aagadu, saMgati illade daari saveyadu
  • Literal: Evening spent is not complete without [some] chitchat, path traversed is not complete without [some eventful] news.
 • ಹಸಿವೆಗೆ ಸವಿ ಬೇಡ, ನಿದ್ದೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬೇಡ
  • hasivege savi bEDa, niddege haasige bEDa
  • Literal: the hunger needs no taste and the sleep needs no bed(comfort)
  • Meaning: for hunger taste doesn’t matter; for the one who is deprived of sleep comfort doesn’t matter, he/she would like to sleep anyway.
 • ಹಮ್ಮು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ಗುಮ್ಮನಾದ
  • hammu murida mEle gummanaada
  • Literal: once his ego is broken he became mum
 • ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ರ ಕಾಣೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ನಂಜುಂಡ
  • hesarige heMDra kaaNe magana hesaru naMjuMDa
  • Literal: you don’t have a wife [even] for namesake and your [would be] son’s name is Mr.Nanjunda.
  • Meaning: This is a taunt against those who look for results even before the necessary resources are acquired and the desired task is carried out.
 • ಹಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ; ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ
  • halliddAga kaDle illa; kaDle iddAga hallilla
  • Literal: There are no nuts [to munch] when one has sound teeth and when there are [plenty of] nuts, one has no tooth left.
  • Meaning: Munching nuts is a sign of prosperity. It is frustrating that one is poor when the youth to enjoy the riches is abundant whereas when one finally gets rich the faculties to enjoy are gone.
 • ಹೋದ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂದರೆ ಬಂದೆ ಗವಾಕ್ಷಿಲಿ ಅಂತಂತೆ
  • hOdyaa piSaachi aMdare baMde gavaakShili aMtaMte
  • Literal: I said “There goes the devil”, It replied “Here I come through the ventilator”.
  • Meaning: Just when you thought a burning issue was resolved, you see the very issue reappearing in another form.
 • ಹಾಳೂರಿಗೆ ಉಳಿದವನೇ ಗೌಡ
  • haaLUrige uLidavanE gouDa
  • Literal: One who stays behind in a ruined village is its chairman.
  • Usage: A dig at people in power at weak institutions.
 • ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ; ತೆನೆಗೂಡಿದರೆ ಭತ್ತ
  • hanigUDidare haLLa; tenegUDidare bhatta
  • Literal: drops join to make a stream; ears combine to make a crop.
  • Equivalent: Little drops of water make a mighty ocean.
  • Equivalent: Penny and penny laid up will be many
  • Equivalent: A whole bushel of wheat is made up of single grains
 • ಹಾಡಿದ್ದೇ ಹಾಡೋ ಕಿಸುಬಾಯಿ ದಾಸ
  • haaDidde haaDO kisubaayi daasa
  • Literal: A grin-mouthed saint[beggar] who harps the same song again and again.
  • Usage: A rude putdown of those who keep repeating the same argument.
  • Equivalent: To harp upon the same string
 • ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು
  • haasige iddaShTu kaalu chaachu
  • Literal: stretch your legs as much as the bed [stretches]
  • Meaning: This is a warning to live within one’s means.
 • ಹೆತ್ತೋರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು, ಕೂಡಿದೋಳಿಗೆ ಕೋಡಗ ಮುದ್ದು
  • hettOrige heggaNa muddu, kUDidOLige kODaga muddu
  • Literal: a bandicoot is pretty to its parents, a monkey is pretty to its mate
  • Meaning: Parents like their children though they are bad; a spouse likes her mate though he is odd.
  • Usage: This is a wacky statement of the somber truth: Love is blind.
  • Equivalent: every potter praises his pot
 • ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ಚಾಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ
  • hiriyaNNana chaaLi mane maMdigella
  • Literal: The elder brother’s habits are for all in the family.
  • Meaning: The underlings follow the leader, especially his bad traits.
  • Equivalent: As the old cock crows so crows the young
 • ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ
  • hittala giDa maddalla
  • Literal: The herb in the backyard is not a medicine
  • Meaning: The herb grown in ones own backyard is not perceived to be a medicine.
  • Equivalent: Familiarity breeds contempt.
 • ಹೊಳೆ ನೀರಿಗೆ ದೊಣೆನಾಯ್ಕನ ಅಪ್ಪಣೆ ಏಕೆ?
  • hoLe nIrige doNenaaykana appaNe Eke?
  • Literal: Who needs the approval of a city[water board] official for the water from a stream?
  • Usage: This is a rudimentary opposition to taxation and control of things taken for granted in a village life.
  • Note: ದೊಣೆನಾಯ್ಕ = an official named to look after the village ponds/lakes.
 • ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಅಗಸ ಗೋಣಿ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಒಗೆದ
  • hosataralli agasa gONi etti etti ogeda
  • Literal: At the beginning, the washerman washed the jute bag many a times.
  • Meaning: People who are new on the job work eagerly and enthusiastically until they find their way and slack off. Clothes were washed in villages by Dhobis who toke them to a lake, soak them and beat the hell out of them on a rock to get rid of the dirt. The amount of beating was inversely proportional to the value of the cloth. A jute bag hardly deserved any attention except by one who was new to the job.
  • This is a saying that describes whether one can distinguish between a novice & an expert
  • Equivalent: New brooms sweep clean
 • ಹೊಸ ವೈದ್ಯನಿಗಿಂತ ಹಳೇ ರೋಗಿನೇ ಮೇಲು
  • hosa vaidyanigiMta haLE rOginE mElu
  • Literal: An old patient is better than a novice doctor.
  • Usage: This stems from a suspicion of inexperienced and untested people with education vis a vis wise, familiar and old fellows of dubious qualifications.
 • ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು
  • hoTTege hiTTilladiddarU juTTige mallige hUvu
  • Literal: though there is no food for the stomach, the jasmine flowers to [decorate] the tresses (hairdo).
  • Meaning: In India wearing jasmine(flower) in the hair tresses is considered elegant for women, especially on their way to a temple or a wedding party (its more of a tradition in India). Dressing beyond one’s means is frowned upon as a sign of false pride.
 • ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದಿರುತ್ತಾನೆಯೇ?
  • huTTisida dEvaru hullu mEyisuttaneye?
  • Literal: Will the God who brought us into this world make us graze on grass.
  • Usage: This proverb mouths faith and optimism in the face of adversity.
 • ಹುಚ್ಚು ಮುಂಡೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡವನೇ ಜಾಣ
  • huchchu muMDe maduveyalli uMDavanE jaaNa
  • Literal: In the wedding of the mad widow one who has a meal is wise.
  • Meaning: This earthy saying implies that one who manages to get by in a wild and chaotic situation deserves compliments.
  • Meaning: A widow’s wedding, that too if she is insane, is highly improbable. Only a smart person can manage to find such a wedding and even enjoy a meal there.
 • ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ನಾರು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿತು
  • hUvina jote naaru svarga sEritu
  • Literal: The string used to tie the garland also reached heaven with it.
  • Meaning: Those who are in the company of the noble will reap the benefits by association.
 • ಹಬ್ಬ ಹಸನಾಗಲಿ, ಗೋಧಿ ಜತನಾಗಲಿ, ಬಂದ ಬೀಗರು ಉಂಡು ಹೋಗಲಿ
  • habba hasanAgali, gOdi jatanAgali, baMda bIgaru uMDu hOgali
  • Literal: let the festival be clean[without any hiccups], let the wheat[bread] be saved, and let the invitees dine and go.
  • Equivalent: you cannot eat your cake and have it too.

ಹಾವು ಸಾಯಬೇಕು ಕೋಲು ಮುರಿಯಬಾರದು

 • haavu saayabEku kOlu muriyabaaradu
Advertisements

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2010, in "ಇ-ಲೋಕ" ಗಾದೆಗಳ “ಕನ್ನಡಲೋಕ”, ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: