ಗಾದೆಗಳು-V

 • ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾರ ಆದ್ರೇನು?; ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾರಾದ್ರೇನು? (ಪಾರ = ತೀರ) (ವಾರ = ದಿನ)
  • vyavahArakke yAva vAra AdREnu? vyApArakke yAva pAra AdREnu?
  • Literal: For a business how does it matter what day of the week it is? For a trade how does it matter on what shore it is?

 

 • ವಾಲಾಡು ಗೊಂಬೆ ವಾಲಾಡು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ತೇಲಾಡು
  • vAlADu goMbe vAlADu nIrige biddare tElADu
  • Literal: sway baby sway, if you fall to water then wave(move in a wavy pattern)
  • Meaning: mould yourself according to the circumstances, in the wind(i.e., in favourable circumstances) sway backwards and forwards (i.e., go with the wind), in the water(i.e., in adversity) sway rising and falling in a wavelike pattern (i.e., go easy).

 

 • ವಲ್ಲದ ಹಸ ಉಣ್ಣದ ಕರ
  • vallada hasa uNNada kara
  • Literal: the cow is averse to feed [milk], the calf is averse to feed on [milk].

 

 • ವನ ಹಣ್ಣಾಯ್ತು ಗಿಣೀ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾಯ್ತು
  • vana haNNAytu giNiya baayi huNNAytu
  • Literal: the garden bore fruits and the parrot’s mouth bore ulcers
Advertisements

About sujankumarshetty

kadik helthi akka

Posted on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2010, in "ಇ-ಲೋಕ" ಗಾದೆಗಳ “ಕನ್ನಡಲೋಕ”, ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು. Bookmark the permalink. ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: